CONVOCATÒRIES 

XXX+1ª ESCOLETA VIRTUAL DE LA TARDOR (17 I 18 SETEMBRE)

La metodologia que seguirem, per elaborar el document serà la següent:
1. Al text redactat per la Conselleria, aportarem una sèrie de reflexions.
2. Aquestes reflexions seran estudiades conjuntament amb persones lligades a la Renovació Pedagògica o amb experiència en aquesta metodologia de treball.
3. Es reelaboraran les reflexions en funció de les aportacions que faran les persones consultades en l’Escoleta de la Tardor Virtual que es realitzarà el 17 i 18 de setembre.
4. Es difondran les nostres aportacions durant el curs 2020/21 perquè es puga, al finalitzar el curs, fer una avaluació més àmplia possible de la metodologia. Aquestes apotacions serviran de contrapunt a l'avaluació que realitzarà la Conselleria d’Educació.

Per inscriur'es o accedir als documents de de debat, cliqueu en el botó que pertoque.

Contacto

Síguenos en redes sociales