Debats Pedagògics

 

El Passat DIMARTS 7 DE NOVEMBRE, 18 hores inaugurarem al CP VICTOR OROVAL els debats Pedagògics del curs 2017/18 "ESCOLARITZAR A CASA...ÉS POSSIBLE?"

 

Están apareguent, cada dia amb més força, veus en contra del model d'escola tradicional. Donat que aquest model sembla no canviar, alguns pares  mares preconitzen assumir ells mateix el rol de l'escola i instruir als seus fills i filles a casa. Però, és eixa la solució? No hi ha altres camins per resoldre aquesta situació? És aquesta situació viable per a tothom? Són bons per al funcionament de la societat models educatius divergents?

De tot açó anem a parlar en la nostra propera sessió dels debats educatius, un nou format que estrenarem en aquest curs. Per il·lustrar el tema hem triat la pel·licula Capitan Fantàstic: En els boscos d'Estats Units, un pare educa als seus sis infants amb una educació rigurosa física i intel·lectual. Un fet familiar els obliga a visitar la civilització posant a prova l'educació que han rebut.

El debat a partir de diferents escenes de la pel·lícula fou intens i us n'oferim un resum tot seguit:

 

Principi fins minut 12:

  • Educació o adoctrinament: A la vista de les imatges de les primeres escenes, quina és la vostra opinió sobre l’educació que imparteix el pare a la pel·lícula?

S’està d'acord en que el pare dispensa una educació molt espartana. Al principi ens trobem davant un ritu iniciàtic ancestral en acord amb l’entorn amb el que viuen. Però en l’escena següent entorn al foc és veu la part intel·lectual de l’educació en la qual es barregen per una banda els aspectes d’educació lliure amb altres potser massa dirigits. Tot i això es destaca el fet que s’insisteix molt en fer pensar als infants. A més de ser completa ja que toca tots els aspectes educatius. Malgrat tot es posa en dubte la utilitat de l’educació impartida sobretot pel que fa a la part física que potser siga útil en l’entorn en el que viuen però no es tant adequada en un entorn urbà al que es suposa que tard o d’hora han de tornar.

Minut 40 a 43:

  • Valors: La seqüència del Supermercat, que en penseu? És una conseqüència de l’educació que imparteix? Podria ser conseqüent amb les idees i actuar de forma diferent? Quan plantegem treballar valors en l’aula, som conscients de totes les implicacions que poden tenir en els actes del nostre alumnat?

L'escena és colpidora i inesperada. No s’entén que siga possible dins d’una “bona educació”. Es discuteix sobre la coherència entre una educació anticapitalista i unes accions il·legals anticapitalistes. Tot i que es pensa que hi ha certa conseqüència lògica entre ambdues, es considera que en aquest cas no hi ha una necessitat real que els empente a realitzar donat que disposen de diners suficients per pagar el que s’enduen, diners que a més han guanyat en activitats comercials. Ara bé es considera que el robatori el realitzen en grans magatzems que són resultat d’una economia depredadora, mentre no ho fan en botigues menudes.

Sobre la coherència entre els valors que s’aporten a l’escola i els actes que defenen, es planteja els paral·lelisme entre la situació d’un ensenyant a Catalunya havent de defendre un fet il·legal com el referèndum del 1 d’Octubre o la il·legitimitat de les càrregues policials per impedir aquest acte. Si bé es considera que el paral·lelisme no existeix no s’arriba a cap conclusió.

Minut 54 a 58:

  • Currículum: El pare tria un currículum concret que es fa palés en diversos moments de la pel·lícula. En la seqüència a casa dels cunyats, quan compara els coneixements dels nebots amb els de la seua filla, penseu que la tria curricular que fa es escaient?

No s’està del tot d’acord amb el fet de tenir que humiliar a uns xiquets per demostrar una tesi, així i tot es fa remarcar l’actitud paternalista dels xiquets respecte dels seus cosins i cosines. A més s’insisteix en la idoneïtat d’uns continguts excessius per una xiqueta de l’edat de la que apareix a la pel·lícula el que resta versemblança al que diu. Tot i això s’admet la idoneïtat del plantejament que fa el pare de fer reflexionar als seus fills i filles en lloc de fer-los aprendre uns continguts sense tenir en compte ni la seua finalitat ni la seua rellevància. Per altra banda, l’actitud passiva i de desgana dels nebots mostra la manca d’interés que té l’escola i per tant l’adquisició de la cultura per a ells. Però sobretot el que es crítica en aquesta escena és la manca d’efectivitat de l’educació formal que té un empremta tant irrellevant en uns xiquets de la classe mitjana americana més interessats en la televisió i en els jocs informàtics que en la cultura o la justícia. Aquesta és una de les raons fonamentals que argumenten aquells que estan a favor de l’escolarització a casa.

Minuts 43 a 46 i 1: 1:16 a 1: 24

  • La llibertat: Dues seqüències importants són les que mostren la rebel·lia d’un dels fills a la que s’ajunta el fill major en la segon escena. Deixa l’educació del pare el suficient grau de llibertat per assumir la divergència?

Aquest és potser uns dels reptes més difícilment resolt i així ho fa palés la pel·lícula d’una forma una mica ingènua. Tot i això planteja el tema com a un dels majors conflictes al quals s’enfronta el pare. Diferents factors intervenen:

  • La resta de la societat funciona amb uns esquemes diferents. Per exemple les festes que són com uns fites que regulen per una banda el pas del temps i per altra banda els valor clau de la societat, no és respecten i provoquen un conflicte ja que d’alguna manera hi ha certa arbitrarietat en la seus elecció així com els valors que defén formen part d’un codi de conducta construït externament als menuts. Per tant no s’és lliure a l’hora de destriar-los.

  • El ventall d’elecció es troba reduït pel fet mateix de la tria de les conductes que es regeixen per una filosofia pròpia dels pares a la qual els xiquets s’han adherit com a resposta a l’educació que està rebent i no a una decisió lliurement assolida.

  • La falta de preparació emocional que es fa palesa en la relació del fill major amb la xica que té dificultat en resoldre a partir dels valors apresos (si ens volem casem-nos) en conflicte amb la tradició cultural (primer festegem o sols es tracta d’un coqueteig)

  • El conflicte intergeneracional que troba en els adolescents (els dos fills majors) uns detractors de l’educació rebuda simplement per posicionar-se en contra del que siga.

Minut 1: 50 a final

 

  • L’abdicació ¿necessària?: El final de la pel·lícula, és decebedo

El final de la pel·lícula ens ha semblat lògic i irremeiable, encara que un major o menor grau, . No és pot considerar com a decebedor ja que planteja un compromís entre els ideals del pare i les necessitats dels fills. Per al problema que ens ocupa no hi ha un consens absolut: amb unes rutines i un programa establert seria possible per aquest xiquets i xiquetes estar escolaritzats a casa. Però és necessari el seu contacte amb la resta de la societat per compensar les possibles deficiències que presenta tenir poc referents en una educació a casa. Sembla que la pel·lícula abroga per considerar la tornada a l’escola com una necessitat lògica. Tot i això existeix en els infants una actitud favorable a l’estudi que no  es resultat del món escolar (ja es veu en les reaccions dels cosins quan són interrogats sobre continguts cívics) sinó de l’ambient que es respira a casa.

Es Pot Escolaritzar a Casa?

La pregunta és voluntàriament confusa ja que la resposta literal seria no, escolaritzar es fa a l’escola si no és altra cosa `però no escolarització. Ara tampoc podem utilitzar la paraula educar ja que tot educa: la casa, l’escola i l’entorn. Si entenem per escolaritzar adquirir uns coneixements específics establerts en el currículum potser que molts d’ells si que es poden impartir a casa. Ara això significa que entenem que l’escola sols instrueix. Però si considerem en currículum ocult i la resta d’aspecte negatius i positius que aporta l’escola, com a espai educatiu, ens adonem que es impossible aconseguir-ho a casa.

A més ens trobem davant d’una dificultat major i és la compartimentarietat de l’educació a casa. És evident que amb un ambient favorable és possible aconseguir-ho. Però si l’ambient no acompanya, si no hi ha condicions a casa per impartir eixa instrucció, a més hi ha altres necessitat que els progenitors consideren més important que l’escolarització, anem, si eliminem l’obligatorietat de l’escola, a afavorir situacions com aquelles que van portar la societat a establir l’escolaritat obligatòria com un dret de tots els xiquets i xiquetes: explotació infantil, matrimoni amb menors, reclusió de la dona a casa, etc.

 

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio Recomendar esta página Recomendar esta página
Aquesta plana ha estat dissenyada pel Coderi.