La Pre Història

No podem encetar la història d'un moviment social com la del Col·lectiu d'Ensenyants de la Ribera (Coderi d'ara endavant) sense relacionar-lo amb els antecedents històrics i pedagògics en el que s'inscriu.

Advertència

   Estem a la Ribera del Xúquer en la segona dècada del segle XXI. Aquesta advertència pot semblar una  bertranada però és imprescindible. De la mateixa manera que a l'hora de llegir un mapa et cal primer situar-t'hi i segona orientar-lo, per parlar d'història cal primer saber en quin moment històric ens trobem i, segona que hi ha al nostre voltant ubicant cada cosa al seu lloc. 

   Així doncs, estar a la Ribera del Xúquer significa un espai concret, amb unes característiques geogràfiques concretes a més d'un context sociocultural inscrit dins de la civilització occidental. I estar a la segona dècada del segle XXI també conforma un espai històric concret tant en els antecedents com en el conforma l'actualitat. A més, la citada actualitat dissenya uns objectius especifics que configures una línia política determinada. En aquesta part que dediquem a la prehistòria, anem, primer que res a establir aquest mapa i situar-nos hi com a Col·lectiu.

Els antecedents filosófics

L'humanisme marca, al segle XV, un gir fonamental en el devenir de la humanitat que encarfa avui, 6 segles després encara no té assumit la majoria dels seus preceptes filosófics.

Els antecedent pedagògics

   Ja, al segle XVI, pensadors com Rabelais o 

La situació política 

Els mestres a la Ribera als anys 80

La renovació pedagògica i l'escola en valencià

Contacto

Síguenos en redes sociales