6: Avaluació i promoció

En aquest espai sols es pot traçar les línies mestres del que ha de ser d'avaluació d'un treball per àmbits

L’avaluació en àmbits ha de ser integradora, col·laborativa i participativa, per la qual cosa els centres i els equips docents avaluadors han de garantir els mitjans i les estratègies adients perquè l’alumnat i les famílies s’hi integren, col·laboren i participen activament en els diferents processos avaluatius.

Amb l’objectiu que l’alumnat gestione el seu procés d’aprenentatge, cal fer-lo partícip en el procés d’avaluació i ajudar-lo a desenvolupar la seua capacitat de reflexió autònoma. Per això, cal implementar tots els tipus d’avaluació (heteroavaluació, coavaluació, autoavaluació, avaluació grupal), en funció de les activitats o tasques que es plantegen.

Contacto

Síguenos en redes sociales