ENTORS VIRTUALS D'ENSENYAMENT

3. Docència presencial, semipresencial i a distància 

 

2.1. La programació de les activitats de l’àmbit ha de preveure una organització combinada de moments de treball presencial i semipresencial, i moments de treball a través d’entorns virtuals d’aprenentatge (EVA).

Primer que res volem justificar perquè parlem d'EVE i no d’EVA com ho fa el document de la Conselleria.

1. Del que anem a parlar és de com proposem que siga l’Ensenyament en Entorns virtuals, ja que és la preocupació dels ensenyants la de com organitzar les nostres tasques per a poder tindre un impacte positiu en l’ensenyament.

2. L’Aprenentatge en entorns virtuals és un àmbit molt més ampli que el que tractarem en aquest capítol. Clar que s’hauria de tractar i de fet s’està fent des de fa temps, almenys des del primer dia que un professor va haver de dir-li a una alumna o alumne que tancara el seu mòbil. Tot el professorat sobretot d’ESO, us pot parlar dels debats que es tenen als claustres formals o informals sobre l’ús del telèfon mòbil, ja que alguns defenen el seu ús com a eina de treball o siga com a eina d’aprenentatge. Però deixem aquest debat per a més tard

Contacto

Síguenos en redes sociales