5:  COOPERACIÓ, COL·LABORACIÓ I AUTONOMIA 

El treball cooperatiu no és una tècnica d’aprenentatge sinó un objectiu d’aprenentatge. I, per aconseguir aquest objectiu usarem, quan calga, diverses tècniques.

Ens sembla important remarcar-ho car cal que el professorat vaja conscienciant-se del fet que el treball per àmbits i projectes representa un canvi de paradigma essencial que impacta directament en la concepció academicista del currículum. Sols aconseguirem aquest canvi si modifiquem l’orientació dels objectius educatius. a.

Contacto

Síguenos en redes sociales