LEGISLACIÓ

A la legislació promulgada per la Conselleria d'Educació Valenciana per a introduït l'ensenyament per àmbits en primer d'ESO.

Diu en Apartat III, 12.c de la Resolució de 4 de maig 

Aquesta organització curricular excepcional es durà a terme a TOTS els grups del 1r curs d’educació secundària obligatòria de TOTS els centres educatius, on el currículum s’organitzarà per àmbits del coneixement amb la finalitat de facilitar una transició adequada de tot l’alumnat procedent de 6é d’Educació Primària 

La FMRPPV considera que és una llàstima que la Resolució tinga un caràcter excepcional i sols done peu a la continuació de la introducció del treball per àmbits per al curs que ve, en primer de l’ESO com a continuació del que s’haja pogut fer durant el tercer trimestre del curs 2019/2020 en sisé de primària.

Aquest fet pot provocar que es limite a una experiència sense continuïtat i que sols es dissenyarà de forma que siga una frontissa entre la situació anterior al confinament i el retorn al més aviat possible a la mateixa realitat d’abans amb tots els problemes que tenia.

A més l'ús de la paraula TOTS sona a una mesura no gaire democràtica, i no està en desacord amb el que déiem sobre l'expansió del treball per àmbits a tota la primària. Clar que voldríem que la mesura fora universal però per un altre camí: Una experiència reeixida dona peu a una continuïtat, una experiència fallida és la millor via per un fracàs. Aquest TOTS, en les circumstàncies actuals, possiblement aboque a més fracassos que èxits i amb fracassos no s’implanta una reforma, ja ho veiérem amb la LOGSE.

Contacto

Síguenos en redes sociales