7: Materials didàctics

Allò més rellevant és que els materials s’adeqüen al disseny de la proposta pedagògica.

El problema que rau en aquesta proposta és un dèficit que es fa més palés amb el temps sense que la Conselleria el mamprenga seriosament d’una vegada per totes: la manca de material en paper en noves tecnologies en la variant valenciana del català.

Contacto

Síguenos en redes sociales